3 ปัจจัยหลัก ช่วยตัดสินใจติดตั้ง SOLAR CELL

5 วิธีติดตั้งระบบ Solar Cell ให้ผลิตไฟได้มากขึ้น
14 August 2019
อุณหภูมิของแผงโซลาร์เซลล์ มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าหรือไม่?
14 August 2019

3 ปัจจัยหลัก ช่วยตัดสินใจติดตั้ง SOLAR CELL

การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ประหยัดค่าไฟภายในบ้านพักอาศัยหรือสถานประกอบกิจการ ควรพิจารณาจากปัจจัย ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์การติดตั้ง

1.1 เพื่อแบ่งเบาภาระค่าไฟ แต่ในขณะเดียวกันยังใช้ไฟจากการไฟฟ้าอยู่ (On Grid)

1.2 เพื่อใช้เอง ไม่พึ่งพาไฟฟ้าจากภายนอก (Off Grid)

1.3 เพื่อใช้เองในบ้าน ส่วนที่เหลือขายไฟให้การไฟฟ้า (ในกรณี ที่การไฟฟ้าเปิดรับซื้อไฟจากโซลาร์เซลล์)

1.4 เพื่อขายไฟให้การไฟฟ้า (ในกรณี ที่การไฟฟ้าเปิดรับซื้อไฟจากโซลาร์เซลล์)

2. คำนวณความต้องการใช้ไฟฟ้า โดยวิศวกรจะทำการคำนวณเพื่อช่วยประหยัดค่าไฟ จากการสำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหรือสถานประกอบกิจการ ดังนี้

2.1 ชนิดและจำนวนของอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องปรับอากาศ, พัดลม, เครื่องซักผ้า, หลอดไฟส่องแสง, เครื่อง คอมพิวเตอร์, เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องจักรต่างๆ และอื่นๆ

2.2 ปริมาณการใช้ไฟนานกี่ชั่วโมง

2.3 ระยะเวลาการใช้งานในแต่ละวัน

3. สำรวจพื้นที่ที่ต้องการติดตั้งโซลาร์เซลล์ ว่ามีความเหมาะสมติดตั้งหรือไม่

3.1 กรณี ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา – ทีมวิศวกรจะทำการตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างหลังคา เพื่อให้สามารถรองรับน้ำหนักจากการติดตั้ง

3.2 ขนาดของพื้นที่ติดตั้ง – ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้ไฟฟ้าว่าต้องการมาก-น้อยแค่ไหน

3.3 พื้นที่ในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ ควรเป็นพื้นที่โล่ง ไม่มีต้นไม้ หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ มาบดบังแสงแดด และสามารถรับแดดได้ดีตั้งแต่เวลาประมาณ 9.00 น. – 15.00 น.

3.4 ทิศที่เหมาะสมในการติดตั้งควรหันไปทางทิศใต้ เพราะประเทศไทยสามารถรับแสงได้ดีที่สุดคือทางทิศใต้  

3.5 ในการติดตั้งแผง SOLAR ควรมีความลาดเอียง 15-20 องศา กับพื้นหลังคา เพื่อให้แผง SOLAR Cell ตั้งฉากกับแสงอาทิตย์ได้มากที่สุดครับ