ถ้าต้องการติดตั้ง Solar Cell เพื่อผลิตไฟฟ้า จำนวน 1 กิโลวัตต์ ใช้พื้นที่กี่ ตรม.? กี่แผง?

การสูญเสียในระบบในระบบโซลาร์เซลล์ คืออะไร?
14 August 2019
5 วิธีการ ในการเลือกแผงโซลาร์เซลล์
15 August 2019

ถ้าต้องการติดตั้ง Solar Cell เพื่อผลิตไฟฟ้า จำนวน 1 กิโลวัตต์ ใช้พื้นที่กี่ ตรม.? กี่แผง?

โดยปกติแล้ว การติดตั้งโซลาร์เซลล์ จะใช้พื้นที่ประมาณ 8 -10 ตร.ม. / 1 กิโลวัตต์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนวัตต์ต่อ 1 แผง

เช่น

– แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 260 วัตต์ (60 เซลล์) ในการติดตั้งจะต้องใช้แผงโซลาร์เซลล์ ประมาณ 4 แผง เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้จำนวน 1 กิโลวัตต์

– แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 320 วัตต์ (72 เซลล์)  ในการติดตั้งจะต้องใช้แผงโซลาร์เซลล์ ประมาณ 3 – 4 แผง เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ จำนวน 1 กิโลวัตต์