การสูญเสียในระบบในระบบโซลาร์เซลล์ คืออะไร?

อุณหภูมิของแผงโซลาร์เซลล์ มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าหรือไม่?
14 August 2019
ถ้าต้องการติดตั้ง Solar Cell เพื่อผลิตไฟฟ้า จำนวน 1 กิโลวัตต์ ใช้พื้นที่กี่ ตรม.? กี่แผง?
14 August 2019

การสูญเสียในระบบในระบบโซลาร์เซลล์ คืออะไร?

การสูญเสีย (Loss in the system) ในระบบโซลาร์เซลล์ มีผลทำให้พลังงานไฟฟ้าที่ได้ออกมาน้อยกว่าค่ารังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ดังนี้

  1. อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นที่แผงโซลาร์เซลล์ มีผลทำให้พลังงานที่ได้ลดลง
  2. ฝุ่นและสิ่งสกปรกที่อยู่บนแผงโซลาร์เซลล์ ทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานลดลง
  3. ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ในการแปลงกระแสไฟจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับ มีผลต่อพลังงานที่ผลิตได้